صداي سنگين سكوت

صدای سنگین سکوت در سرسرا پیچیده بود.

عالی بود.....برای من که عالی بود وپرازدرس زندگی......بالاخره خواندمش..."یک عاشقانه ی آرام " را..خلاف ِ آنچه (شاید) نویسنده قصد نشان دادنش را داشت٬این عاشقانه آنچنان هم آرام نبود..تُن ِ صداها هرگز درش بلند نمیشد ولی آرامش فقط به زمزمه نیست...خیلی حرف ها را هم یواش به تو بگویند میتواند مخل ِ آرامشت باشد..باری..! 

 بله!گیله مرد دوست داشته خانمش را زیاد! مردی  که از آذری ها دختری میگیرد به همسری ! که دختر خسته از زندگی ِ یکنواختش می پذیرد او را و زیاده اهل شکایت نیست...هرچند که خداییمرد خیلی سعی میکند که از هیچ برای او فرو نگذارد! 

 بیشتر از تفاهمشان ٬ تناقضشان توی چشم میخورد....و هماهنگ کردن ِ این دو با هم به استادی و همین که زندگی را شیرین میکند...و همین که زندگی را دوام میدهد.. 

 

 

 

یک زندگی بود! مثل خیلی از زندگی های دیگر...وقتی سیاست به چهارچوب ِ خانه ات رحم نمیکند.... وقتی آدمی...و خصلت آدمی کوباندن ِ کناری اش است برای اثبات ِ " من برترم " به هر جهت و با هر لحن. 

 

 

عشق به ديگري ضرورت نيست،حادثه است.

عشق به وطن ضرورت است،نه حادثه.

عشق به خدا تركيبي ست از ضرورت و حادثه.

  وقتي عاشق زمزمه كنان از كوه و دشتها گذشت،صداي زمزمه اش را كسي شنيد،كسي كه انتظار عشق را ميكشيد و انها عشق را قسمت كردند تا زندگي را عاشقانه اي ارام كنندو هر روز متفاوت از ديروز باشند چرا كه عاشق معتقد است «از شباهت به تكرار ميرسيم،از تكرار به عادت،از عادت به بيهودگي و از بيهودگي به خستگي و نفرت» عاشقان به تقدس عشق احترام میگذارند و قداستش را پایمال نمیکنند به فریادی زیرا« عاشق زمزمه ميكند،فرياد نميزند»و فریاد عشق را نابود میکند و ان روز که عشق برود دیگر تکرار نمیشود«تنها یک بار میتوان عاشق شد. عاشق زن،عاشق مرد،عاشق اندیشه،عاشق وطن،عاشق خدا،عاشق عشق...بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست».

 

 

  یک عاشقانه ارام یادگاری ای است از طرف عاشقان برای انان که در اغاز راهند. اگر عشقی باقی مانده باشد البته در این دوران «عشق انگاه که به واژه تبدیل شدو به نگاه و به اواز و به نامه و به اشک و به شعر و در بسته بندیهای کاملا متشابه به مشتریان عرضه شد،در هر بازار غیر مسقفی هم میتوان ان را خرید و به معشوق هدیه کردو همین عشق را تحقیر کرد» و راستی که چه ترسی دارد در میان کسانی زندگی کردن که قلبهایشان از عشق تهی است و در عین حال عاشقانه ترین اهنگها و حرفها و قصه ها را میگویند.

 

 

  باید ممنون باشیم از نادر ابراهیمی که عاشقانه ارامش را به ما هدیه داد.این عاشقانه شاید یک راهنما باشد برای عاشقان تازه کار و شاید هم جایی باشد برای ثبت دوران عاشقی عاشقان واقعی که گمگشته اند در این روزگار.راستی عشق را تازگیهی جایی دیده اید؟ یا عاشقانی را که عاشقانه ای ارام میسازند؟

 

 

و پر بود از تکه های قشنگ ..این کتاب: 

 

 

"نمیتوانم.دائما می اندیشم.شب و روز٬ در تمامی لحظه ها ٬در بابِ راهم ٬مکتبم٬مردمم٬وطنم.من متعلق به نفرت از اسارتم و نفرت از استبداد.اما به باور داشتن عادت نمی کنم.می گویم: تو هرگز به خاطر وطنی که به عادت ِ دوست داشتنش مبتلا گشته ای ٬به جان نخواهی جنگید.

هرگز به خاطر مردمی که به مهرورزی ِ ایشان ٬عادت کرده ای ٬زندگی نخواهی کرد.

نمازی که از روی عادت خواهده شود ٬ نماز نیست٬ تکرار ِ یک عادت است: نوعی اعتیاد. حرفه ای شدن٬ پایان ِ قصه ی خواستن است.

عادت٬ ردِ تفکر است و رد ِ تفکر ٬آغاز بلاهت است و ابتدای ددَی زیستن.انسان ٬ هرچه دارد ٬ محصول ِ تمامی ِ هستی ِ خویش را به اندیشه سپردن است.و من پیوسته می اندیشم که کدام راه٬ کدام مکتب ٬ کدام اقدام در فرو ریختن این بنا می تواند موثر باشد."

 

  

 

" دوستی خبر می رساند که یک طبقه ی محقر را برای ما آماده کرده اند.البته آنقدر ها هم محقر نیست.

ــ آغاز می کنیم.

ــ گیله مرد ِ کوچک!" در بی زمانی ٬ آغاز وجود ندارد."تو گفتی.

ــ بی زمانی ٬فقط به عشق تعلق دارد و تمام زندگی عشق نیست."نان برای صبح".تو گفتی."

 

 

 

 مگذار که عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !
مگذار که حتی آب دادنِ گلهای باغچه ، به عادتِ آب دادنِ گلهای باغچه بدل شود !
عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ، پیوسته نو کردنِ خواستنی ست که خود پیوسته ، خواهانِ نو شدن است و دیگرگون شدن. 
تازگی ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق . چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟
عشق، تن به فراموشی نمی سپارد ، مگر یک بار برای همیشه .
جامِ بلور ، تنها یک بار می شکند . میتوان شکسته اش را ، تکه هایش را ، نگه داشت . اما شکسته های جام ،آن تکه های تیزِ برَنده ، دیگر جام نیست .
احتیاط باید کرد . همه چیز کهنه میشود و اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز . 
بهانه ها جای حسِ عاشقانه را خوب می گیرند

 

[ سه شنبه ۱۲ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۲۵ بعد از ظهر ] [ نسیم خزان ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،